Kinesiólogos/as

Delegación regional 4

Se solicitan 3 kinesiólogos/as Corporación médica San Martin. Datos: Consultorio externo, Internación, Guardia 12 hs (domingos)

Requisitos: Matrícula Provincial

Contactos: 011-15-36142995 – Santiago Díaz Álvarez